[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[Web Creator] [LMSOFT]
• Bestuurs(proces)recht
• Intellectueel eigendomsrecht
• Kunstrecht
• Mededingingsrecht
• Mensenrechten
• Omgevingsrecht
• Privaatrecht
• Privacy en verwerking persoonsgegevens
• (Wereld) erfgoedrecht
Rechtsgebieden
Legalance biedt juridische diensten op zelfstandige basis (freelance, zzp, interim).

De oriëntatie is zowel privaatrechtelijk als publiekrechtelijk.
Opdrachten kunnen ook in een multidisciplinair team worden uitgevoerd.

Enkele voordelen van die zelfstandigheid zijn de flexibele inzetbaarheid en rechtstreekse (prijs)afspraken.

Deze website biedt u een korte kennismaking. En kennisdeling, want u treft hier ook juridische artikelen over de AVG, werelderfgoed en over intellectuele eigendomsrechten.

Neem vrijblijvend contact op om te zien wat Legalance voor u of uw organisatie kan betekenen.
Legalance ®
Juridische diensten voor organisatie, kleine ondernemer  en particulier
Home
© Legalance, The Netherlands 2010-2019 - All rights reserved | Algemene voorwaarden | Privacy | Disclaimer
Juridische diensten
Legalance® Juridische diensten
Legalance® | Juridische diensten