ERFGOEDRECHT Onroerend erfgoed

€ 22,50
In voorraad

'ERFGOEDRECHT • Onroerend erfgoed' is een boek over het verleden, het heden en de toekomst van de erfgoedbescherming en over hoe erfgoed in de omgeving door middel van de juridische instrumenten in Nederland wordt beschermd. Er komen verschillende beschermingsregimes voorbij en de rode draad wordt gevormd door dat van het rijksmonument. Ook is er bijzondere aandacht voor werelderfgoed. De Waddenzee blijft niet onvermeld, maar natuurbescherming blijft buiten beschouwing. Er wordt vooruitgeblikt naar de bescherming van erfgoed zoals dat met de Omgevingswet en de nieuwe instrumenten wordt vormgegeven.

Dit boek kan goede diensten bewijzen als informatiebron en naslagwerk voor wie zich met het onderwerp onroerend (cultureel) erfgoed bezighoudt. Het behandelt de achtergronden en hoofdlijnen van dit deel van het erfgoedrecht en helpt de lezer een weg te vinden in de wet- en regelgeving.

168 pagina's. Met afbeeldingen.