Pagina over bestuursrecht
Bestuursrecht
Als burger of rechtspersoon heb je in de relatie met de overheid te maken met het bestuursrecht (al kan een overheid ook privaatrechtelijk handelen). Het bestuursrecht wordt in toenemende mate beïnvloed door Europese regelgeving en heeft een grote reikwijdte. Dit rechtsgebied omvat
- wet- en regelgeving op basis waarvan en binnen welk bereik bestuursorganen hun taak uitoefenen;
- nadere regelgeving, beleidsregels en besluiten afkomstig van een bestuursorgaan;
- waarborgen voor de burger voor goed overheidshandelen (en tegen machtsmisbruik).
Het bestuursrecht valt onder het publiekrecht. De belangrijkste aspecten van het bestuursrecht en het daarvoor relevante procesrecht zijn te vinden in de Algemene wet bestuursrecht (Awb), maar er zijn vele wetten en regelingen op allerlei specifieke gebieden van overheidsregulering.
Via het menu bovenaan de website vind je de artikelen en blogposts per rechtsgebied.