Contractenrecht
Afspraken tussen twee of meer personen die juridisch van betekenis zijn, kunnen we aanduiden als overeenkomst (of contract). Er vloeien rechten en plichten, oftewel 'verbintenissen', uit voort, zoals levering tegenover betaling. Ze zitten verweven in het dagelijkse leven, soms ongemerkt, zonder dat er afspraken 'op papier' worden vastgelegd. Maar er kunnen zich ook problemen voordoen. Voor een fijne samenwerking met anderen en een goede afsluiting daarvan, bewijzen goede schriftelijke overeenkomsten of contracten hun dienst.
Het contractenrecht of overeenkomstenrecht valt onder het privaatrecht. In Boek 3, 6 en 7 van het Burgerlijk Wetboek vinden we bepalingen daarover.
Via het menu bovenaan de website vind je de artikelen en blogposts per rechtsgebied.