Blog over inkoopvoorwaarden ICT met afbeelding kunst van Echelman
Inkoopvoorwaardenvoor ICT-diensten
Waarmoet je rekening mee houden?
Om onder uniforme voorwaarden met leveranciers te contracteren, hanteren sommige bedrijven graag inkoopvoorwaarden, vaak in het eigen voordeel èn niet toegespitst op de specifieke diensten van bijvoorbeeld een netwerkbeveiliger of een software-dienstverlener. Waar moet je rekening mee houden?

'First shot'
Natuurlijk hanteert een ICT'er het liefst de eigen algemene voorwaarden, afgestemd op de eigen diensten en eigen risico's. De 'battle of forms' gaat over de vraag welke algemene voorwaarden van toepassing zullen zijn. De hoofdregel is dat degene die als eerste zijn algemene voorwaarden – bij het aanbod (art. 6:225 lid 3 BW)[1] – in de onderhandelingen brengt, kan vertrouwen op de toepasselijkheid daarvan: de 'First shot-theorie'. De ander kan de toepasselijkheid uitdrukkelijk van de hand wijzen (afwijzen), maar moet dat wel in de onderhandelingsfase doen. Daarnaast kunnen omstandigheden als gebruikelijke werkwijzen binnen de branche een rol spelen.

Tussenvorm?
Om een beetje tot elkaar te komen, kan worden gekozen voor ICT-inkoopvoorwaarden. Ze lijken op de overeenkomst of algemene voorwaarden voor ICT-dienstverlening (zie hieronder), maar de bepalingen zijn in het voordeel van de afnemer. Dit kent echter zijn grenzen als het gaat om redelijkheid.

Soms vinden partijen elkaar in de afspraak dat de leveringsvoorwaarden van de ICT'er prevaleert en de inkoopvoorwaarden daarop aanvullen. Daar waar het aankomt op uitleg of waar bepalingen gedeeltelijk onverenigbaar zijn, biedt deze constructie weinig houvast. Daarbij bieden algemene inkoopvoorwaarden geen maatwerk voor de specifieke (ICT) dienst waarvoor zij in tijden van onenigheid een uitkomst zouden moeten bieden. Contractueel maatwerk heeft altijd de voorkeur.

Basis
Als desondanks algemene ICT-inkoopvoorwaarden worden opgesteld en aansluiting wordt gezocht bij de overeenkomst van ICT-dienstverlening biedt de overeenkomst van opdracht (art. 7:400 e.v. BW) een basis, al zijn mengvormen niet uitgesloten. Onder deze contractvorm vallen overeenkomsten waarbij diensten worden verricht die hoofdzakelijk een geestelijke of intellectuele prestatie zijn. Onderwerpen als betalingsvoorwaarden, aansprakelijkheidsbeperking, overmacht, geheimhouding, meewerking (met opschortingsbevoegdheid) en een verbod op personeelsovername zijn niet ongebruikelijk.

Lees ook de blogposts "De overeenkomst voor ICT-diensten" en "De Service Level Agreement (SLA)".

[1] Ook al is het maar een uitnodiging om een offerte te sturen.

September 2022

Foto: Lichtkunstwerk '1.26' van J. Echelman, Amsterdam 2021
Disclaimer
De artikelen en blogposts van Legalance bieden algemene informatie en zijn nietbedoeld als advies. Er is niet beoogd volledigheid over een bepaald leerstuk nate streven. Ook kan de informatie verouderd, onvolledig en/of onjuist zijn doorwijzigingen in wet- en regelgeving, nieuwe rechtspraak of andere ontwikkelingen.Aan de hier aangeboden informatie kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.De auteur daarvan kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen vanhet gebruik, op welke wijze dan ook, van deze informatie. De tekst-editor veroorzaakttaal- en opmaakfouten in de weergave.