Pagina over intellectueel eigendomsrecht met afbeelding van merk en domeinnaam Legalance
Intellectueel eigendomsrecht
Het intellectueel eigendomsrecht (IE) valt onder het privaatrecht, vormt samen met de leerstukken van ongeoorloofde mededinging de privaatrechtelijke kant van het mededingingsrecht en valt zo onder het handelsrecht. Bij het intellectuele eigendomsrecht gaat het om de bescherming van naam (onderscheidingstekens) en prestaties gelegen in creaties van menselijke geest. De naam (het onderscheidingsteken) wordt beschermd voor de herkenbaarheid van een onderneming of product bij het publiek en ter voorkoming van verwatering of aantasting daarvan. De prestaties worden beschermd om degene die de prestaties heeft geleverd een alleenrecht te geven zodat hij zijn inspanningen beloond ziet en kan terugverdienen. Onder het intellectuele eigendomsrecht vallen onder andere het auteursrecht, octrooirecht, kwekersrecht, merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht, handelsnaamrecht en domeinnamen. De rechten zijn in verschillende wetten en verdragen opgenomen.
Via het menu bovenaan de website vind je de artikelen en blogposts per rechtsgebied.