Blog over domeinnaam kiezen met afbeelding van domeinnaam
Domeinnamen
Dedomeinnaam voor je nieuwe website kiezen, waar moet je op letten?

Het verzinnen van een domeinnaam is één van de eerste dingen die je bij met maken van een nieuwe website doet. Je domeinnaam is ook een belangrijk onderdeel van je website. Een domeinnaam is de naamaanduiding of URL waarmee de mens een website op internet kan vinden – zoals www.legalance.nl – of het e-mailadres gebruikt. Het is ook een naam en internetadres-combinatie waar de computer mee communiceert. Hoe kies je jouw domeinnaam en waar moet je op letten?

Voorrang
Vandaag de dag zijn veel domeinnamen al bezet en is het lang niet gemakkelijk een goede naam voor je nieuwe website te verzinnen en te bemachtigen. Terwijl er in twee verschillende gebieden nog wel eens dezelfde handelsnaam of merk kan worden gebruikt, moet elke domeinnaam wel uniek zijn. De eerste die een domeinnaam registreert, krijgt voorrang. Het is daarom raadzaam bij het bepalen van je handelsnaam en/of merk ook direct je domeinnaam te registreren. Door vroege registratie kun je voorkomen dat iemand je simpelweg voor is òf zelfs dat een  domeinnaam 'gekaapt' wordt om die later voor veel geld aan jou te kunnen verkopen.

Rechten van anderen
Net als bij het kiezen van je handelsnaam en merk, doe je er bij het kiezen van een domeinnaam ook  goed aan rekening te houden met bestaande handelsnamen en merknamen. Zo kun je inbreuken op de rechten van anderen voorkomen.

Handelsnaam
Het gebruik van een domeinnaam (of e-mailadres) kàn worden beschouwd als 'het voeren van een handelsnaam' (art. 5 Hnw), bijvoorbeeld als (afhankelijk van de opvatting van het publiek) de domeinnaam de naam van de onderneming, haar bedrijfsactiviteiten of haar presentatie in reclame betreft[1]. Wanneer je kiest voor een domeinnaam die voldoende verschilt met de handelsnaam van een ander en/of in combinatie met de bijbehorende website niet voor verwarring bij het publiek zal zorgen, zal die meestal toelaatbaar zijn. De bedrijfsmatigheid van jouw website zal ook meewegen[2].   
     Bij een beschrijvende handelsnaam is de bescherming beperkt en wordt minder snel verwarring aangenomen[3]. Hoewel de Hoge Raad heeft bepaald dat iedereen een beschrijving van zijn producten of diensten moet kunnen gebruiken, ook in een domeinnaam[4], blijft het raadzaam een onderscheidende naam of (minimaal) een onderscheidend element te kiezen.

Merknaam
Ook kan bij het gebruik van een domeinnaam sprake zijn van merkgebruik. Een domeinnaam wordt wel gezien als merkgebruik voor zakelijke of reclamedoeleinden (art. 2.20 lid 2 sub d BVIE).
     Wanneer jouw domeinnaam voldoende verschilt met het merk van een ander en/of de domeinnaam of de website niet commercieel wordt gebruikt, dan zit je vaak nog veilig. De inhoud van de website kan ook meespelen. Zo mocht een onafhankelijke wederverkoper een merk in een domeinnaam gebruiken onder de omstandigheid dat er voldoende duidelijke disclaimers op de website stonden om niet de indruk te wekken dat er een band zou zijn tussen de ondernemingen en het relevante publiek daar een hoog aandachtsniveau zou hebben[5]. Als je als domeinnaamhouder een goede reden hebt om juist de gekozen (met het merk te associëren) domeinnaam te gebruiken, zal dat belang ook meewegen. Ook zal er worden beoordeeld of je door het gebruik van de domeinnaam ongerechtvaardigd voordeel hebt getrokken uit of afbreuk hebt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk. Meeliften op een bekend merk kan je duur komen te staan.

Beschrijvend
Er kan ook worden gekozen voor een domeinnaam die beschrijft wat je verkoopt of wat je doet, bijvoorbeeld www.erfgoedjurist.nl . Een puur beschrijvende domeinnaam kan onder bijkomende omstandigheden onrechtmatig zijn[6].

Voorkomen is beter dan…
Natuurlijk voorkom je liever dat je de domeinnaam moet overdragen en/of schadevergoeding moet betalen. Dan hebben we het nog niet over de extra kosten en rompslomp van het vervangen van drukwerk en reclame waar die overgedragen domeinnaam op staat. Voorkomen is beter dan… alles vervangen en herstellen.

[1] O.a. Rb. Amsterdam 2 april 2014, ECLI:NL:RBAMS:2014:1822, Vzr. Rb. Overijssel 23 juni 2015, ECLI:NL:RBOVE:2015:3469.
[2] Ktr. Rb. Gelderland 21 mei 2015, ECLI:NL:RBGEL:2019:2219.
[3] Rb. Amsterdam 28 januari 2021, ECLI:NL:RBAMS:2021:364, r.o. 4.9.
[4] HR 11 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3554, r.o. 3.4.4. onder verwijzing naar HR 8 mei 1987, ECLI:NL:HR:1987:AG5592.
[5] Rb. Den Haag 10 juli 2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:6913.
[6] HR 11 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3554.

Februari 2021

Disclaimer
De artikelen en blogposts van Legalance bieden algemene informatie en zijn nietbedoeld als advies. Er is niet beoogd volledigheid over een bepaald leerstuk nate streven. Ook kan de informatie verouderd, onvolledig en/of onjuist zijn doorwijzigingen in wet- en regelgeving, nieuwe rechtspraak of andere ontwikkelingen.Aan de hier aangeboden informatie kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.De auteur daarvan kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen vanhet gebruik, op welke wijze dan ook, van deze informatie. De tekst-editor veroorzaakttaal- en opmaakfouten in de weergave.