Pagina over mededingingsrecht met afbeelding van concurrerende duiven en kouwen in Amsterdam
Mededingingsrecht
Het mededingingsrecht richt zich op het optimale functioneren van de markt vanuit een goed werkende concurrentie. Dat moet de economische ontwikkeling en de positie van de consument ten goede komen. Het uitgangspunt is dat een verworven marktpositie niet zonder meer wordt beschermd, maar mededinging mag niet ongeoorloofd zijn. Het mededingingsrecht begrenst zowel het commerciële gedrag van ondernemingen als het gedrag van overheden naar ondernemingen. Dat is onder meer van belang bij het opstellen van contracten. Het rechtsgebied heeft een privaatrechtelijke kant en een publiekrechtelijke kant.
Via het menu bovenaan de website vind je de artikelen en blogposts per rechtsgebied.