Privaatrecht
Het privaatrecht gaat over de relaties tussen burgers onderling, tussen bedrijven onderling en tussen burgers en bedrijven. Hieronder vallen het burgerlijk recht (personen- en familierecht, vermogensrecht met onderwerpen als contractenrecht, goederenrecht en aansprakelijkheidsrecht), het burgerlijk procesrecht en het ondernemingsrecht. Het rechtsgebied wordt ook wel als civiel recht of burgerlijk recht aangeduid.
Via het menu bovenaan de website vind je de artikelen en blogposts per rechtsgebied.