Privacy & ICT-recht
Het ICT-recht omvat verschillende rechtsgebieden die bij (gebruik van) ICT relevant zijn, zoals intellectueel eigendomsrecht, contractenrecht (ICT-contracten) en privacyrecht.
Het gebruik van iemands persoonsgegevens raakt het privéleven van die persoon en dat vraagt  â€" zéker in het digitale tijdperk â€" de nodige zorgvuldigheid. We vinden beschermingsgrondslagen in het  EVRM, Handvest EU, VWEU en AVG.
Via het menu bovenaan de website vind je de artikelen en blogposts per rechtsgebied.