Artikelen
Blogposts
 • Jurist of advocaat?
 • De omgevingsvergunning (algemeen)
 • De terrasvergunning
 • De Alcoholwetvergunning
 • Non-conformiteit bij consumentenkoop
 • De Exploitatievergunning horeca
 • Overgangsrecht Omgevingswet
 • De verwerkersovereenkomst
 • Het toepasselijke recht bij goederenvervoer
 • Cybersecurity geregeld
 • Podiumkunsten
 • De Service Level Agreement (SLA)
 • De franchiseovereenkomst
 • Exploitatie van een schip
 • Muziekexploitatie
 • Inkoopvoorwaarden voor ICT-diensten
 • De overeenkomst van bewaarneming (opslag / pension)
 • De koopovereenkomst levende dieren
 • Persoonlijkheidsrechten in het auteursrecht
 • De vaststellingsovereenkomst
 • De overeenkomst voor ICT-diensten
 • De civiele procedure voor particulieren
 • Toestemming als AVG-grondslag
 • De algemene beginselen van behoorlijk bestuur
 • De expeditie-overeenkomst
 • Het kwekersrecht
 • De vennootschap onder firma
 • Domeinnamen
 • De maatschap
 • Privacy van chauffeurs
 • Het verwerkingsregister
 • De aanneemovereenkomst
 • Contracteren in de binnenvaart
 • Een bezwaarschrift indienen
 • Samenwerkingsvormen van creatieven en het auteursrecht
 • De rolverdeling tussen dierenarts en paraveterinair bij een gebitsbehandeling
 • De eenmanszaak
 • De geheimhoudingsovereenkomst
 • Het werkgeversauteursrecht
 • Detailhandel als dienst
 • Monumenten in de Omgevingswet
 • Overdracht en eigendom van onroerend erfgoed
 • De distributieovereenkomst
 • Contracteren in het wegtransport
 • Kunst in openbare ruimten
 • Het volgrecht voor kunstenaars
 • Het rechtspersonenauteursrecht
 • De algemene plaatselijke verordening (APV)
 • De gebruiksaanwijzing van algemene voorwaarden
 • B2B-contracten en mededinging
 • Productaansprakelijkheid
 • Aansprakelijkheid voor dieren
 • Rechtsvormen
 • De overeenkomst van opdracht
 • De merkregistratie
 • De handelsnaam

Disclaimer
De artikelen en blogposts van Legalance bieden algemene informatie en zijn nietbedoeld als advies. Er is niet beoogd volledigheid over een bepaald leerstuk nate streven. Ook kan de informatie verouderd, onvolledig en/of onjuist zijn doorwijzigingen in wet- en regelgeving, nieuwe rechtspraak of andere ontwikkelingen.Aan de hier aangeboden informatie kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.De auteur daarvan kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen vanhet gebruik, op welke wijze dan ook, van deze informatie. De tekst-editor veroorzaakt taal- en opmaakfouten in de weergave.